Wij willen je ideeën horen, samen brainstormen en nieuwe technieken toepassen.

Onze werkwijze

1. Eerste Kennismaking

Vertel ons alles over je idee, deadlines, en budget. In het eerste gesprek tasten we af of we goede partijen voor elkaar zijn en bespreken we de mogelijkheden. Daarna vertellen we je over het ontwikkelproces, onze tarieven en beschikbaarheid. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend.

2. Project Verkennen

Als we iets voor elkaar kunnen betekenen, gaat het proces verder met een niet bindende inventariserende kick-off. Tijdens deze meeting van 4 tot 8 uur bekijken we het concept op detailniveau en stellen we de technische requirements vast terwijl we de eerste mock-ups voor je ogen ontwerpen aan tafel. Na afloop vatten we het concept samen in een set deliverables.

3. Offerte

Met de opgestelde mock-ups en requirements kunnen wij een goede inschatting maken voor een offerte. Wij plannen werk in voor perioden van 1 of 3 weken, die we sprints noemen. Een offerte is gebaseerd op een aantal sprints en het aantal personen dat aan een project werkt. Aan het einde van elke sprint leveren wij een tussenproduct op. In de offerte worden duidelijk de eerste tussenproducten gespecificeerd, geven wij een concrete en realistische schatting voor de doorlooptijd van het project, en lichten wij haarfijn toe wat alles kost. Bij acceptatie maken we een vliegende start door de kick-off en kan het ontwikkelproces vervolgd worden.

4. Ontwikkelen en door­ontwikkelen

Communicatie

Tijdens de sprint is het ontwikkelen en ontwerpen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is intensieve communicatie over verschillende ontwerp en ontwikkel keuzes, en voor het reviewen van ontwerpen. Communicatie gaat direct met de ontwerper en de ontwikkelaar, via Basecamp. Een projectmanager kijkt altijd mee, en we houden de communicatie lekker informeel.

Werkende tussenproducten

Elke sprint werken wij toe naar een werkend, getest tussenproduct. Jij bepaalt wat er in het tussenproduct komt, en wij bepalen hoeveel er in een tussenproduct past. Zo heb jij altijd de controle en worden de meest essentiële zaken als eerst afgeleverd.

Bijsturen en feedback

Na de sprint leveren wij het tussenproduct op. Je kan dan meteen je product ervaren en laten zien aan de toekomstige gebruikers. Dit doen wij met door middel van van test-versies voor apps en een zogenaamde staging omgeving voor websystemen.

Bij aanvang van een nieuwe sprint hebben wij een meeting om de voortgang te bespreken en eventueel te schuiven in de specificatie van het volgende tussenproduct.

5. Oplevering en lancering

Na een aantal sprints is het dan zo ver. Je digitale product wordt gelanceerd.

Bij websystemen gebeurt dit op schaalbare cloudinfrastructuur. Hierbij hebben wij veel ervaring met het Google Cloud Platform. Het is aan jou of de facturatie van de infrastructurele kosten via ons loopt of direct bij de provider zelf.

Bij apps zorgen wij er voor dat er een versie ingestuurd wordt bij de AppStore of/en Google Play. Als het gewenst is kan dit natuurlijk onder het ontwikkelaarsaccount van je eigen organisatie.

6. Service en onderhoud

Na de lancering blijven wij het product verbeteren, wij verhelpen bugs en houden alles up to date met de nieuwste systemen. Daarom maakt een service-overeenkomst onderdeel uit van onze afspraak. Wij monitoren en onderhouden het gelanceerde systeem. Daarbij lossen we bugs pro-actief op met behulp van crash-analyse-systemen en error log monitoring. Na oplevering is het zelfs geen probleem kleine aanpassingen door te voeren, zoals aanpassingen die nodig zijn voor de ondersteuning van een nieuwe versie van een mobiel operating system.

Spreekt dit je aan?

Kom eens langs om kennis te maken.

Neem contact op